Poslovna angleščina:
POSLOVNE PREDSTAVITVE


Na treningu poslovne angleščine za program Poslovne predstavitve boste osvojili naslednja znanja:
  • Odpravljanje slovničnih napak na dejanskem primeru poslovne predstavitve
  • Izboljšanje jezikovne pravilnosti in pomenske ustreznosti (pravilna raba modalnih glagolov, poročani govor, pogojni stavki)
  • Nadgradnja predstavitev z izbiro najprimernejših fraz
  • Pravila oblikovanja gradiva (ločila, velika in mala začetnica, slog pisanja)
  • Poudarek na izboljšanju izgovorjave in nasploh večja ozaveščenost o pomenu avdiovizualnega vtisa


Ste željni znanja
tujih jezikov
ali potrebujete prevod?


POŠLJITE POVPRAŠEVANJE