Poslovna angleščina


Izvajamo individualne in skupinske delavnice poslovne angleščine s poudarkom na veščinah poslovnih predstavitev, sestankov in pogajanj.


Treningi poslovne angleščine

Danes si poslovnega sveta ne moremo predstavljati brez angleškega jezika. Znanje angleščine odpira vaš svet, izboljšuje vaše zaposlitvene možnosti in možnosti napredovanja.


Izvajamo specializirane treninge poslovne angleščine za posameznike in skupine:

Pred začetkom tečaja opravimo testiranje in razvrstimo tečajnike glede na usvojeno stopnjo znanja po evropski jezikovni lestvici CEFR, skupaj določimo cilje in izberemo metodo dela (učbenik ali tečajnikom povsem prilagojen program, ki ga pripravi predavatelj). Tečajniki se lahko odločijo tudi za konverzacijske tečaje ali svoje znanje nadgradijo z mednarodnim izpitom in certifikati iz znanja tujih jezikov.


Evropska jezikovna lestvica CEFR

A1

(180-200 ur): led je prebit in v tujini vas “ne bodo prodali” (Breakthrough)
Pri počasnem in razločnem govoru razumeli posamezne pogosto rabljene besede in najosnovnejše besedne zveze, ki se nanašajo na vas, vašo družino in neposredno življenjsko okolje. Znali se boste preprosto pogovarjati, če je sogovornik pripravljen svoje izjave ponoviti počasneje ali jih parafrazirati in če vam je pripravljen pomagati pri oblikovanju misli. Znali boste postavljati in odgovarjati na preprosta vprašanja v zvezi s trenutnimi potrebami ali splošnimi temami. Pri govorjenju boste znali uporabljati preproste besedne zveze in povedi, s katerimi lahko opišete kje živite in ljudi, ki jih poznate. Napisati boste znali preprosta sporočila na razglednice, npr. s počitniškimi pozdravi. Izpolniti boste znali obrazce, ki zahtevajo osebne podatke, npr. vnesti ime, državljanstvo in naslov na hotelski obrazec.

A2

(270-300 ur): znajdete v vsakdanjih situacijah na osnovni ravni (Waystage)
Pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku boste razumeli glavne točke pogovora o znanih temah, s katerimi se redno srečujete na delu, v šoli ali prostem času. Če je govor razmeroma počasen in razločen, boste razumeli tudi glavne misli mnogih radijskih in televizijskih oddaj, ki se ukvarjajo z aktualnimi problemi ali temami, ki vas osebno ali profesionalno zanimajo. Razumeli boste besedila, katerih jezik je pretežno vsakdanji ali povezan z vašim delom. Razumeli boste opise dogodkov, občutij in želja, pa tudi osebna pisma. Znašli se boste v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na potovanju po deželi, kjer se ta jezik govori. Sposobni se boste tudi nepripravljeni vključiti v pogovor v zvezi z splošnimi temami, temami, ki vas osebno zanimajo, ali takimi, ki se tičejo vsakdanjega življenja (npr. družine, hobijev, dela, potovanj in aktualnih dogodkov). Znali tvoriti preproste povedi iz besednih zvez, s katerimi lahko opišete svoje izkušnje in dogodke, sanje, želje in ambicije. Nakratko razložiti svoje poglede in načrte. Sposobni boste pripovedovati zgodbo ali obnoviti vsebino knjige oziroma filma in opisati svoje odzive. Pisati boste znali preprosta, a povezana besedila v zvezi s splošnimi temami ali temami s področja osebnega zanimanja. Pisati boste znali osebna pisma, v katerih morate opisati izkušnje in vtise.

B1

(450-500 ur): prag, ko postanete samostojni uporabnik jezika (Threshold)
Pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku boste razumeli glavne točke pogovora o znanih temah, s katerimi se redno srečujete na delu, v šoli ali prostem času. Če je govor razmeroma počasen in razločen, boste razumeli tudi glavne misli mnogih radijskih in televizijskih oddaj, ki se ukvarjajo z aktualnimi problemi ali temami, ki vas osebno ali profesionalno zanimajo. Razumeli boste besedila, katerih jezik je pretežno vsakdanji ali povezan z vašim delom. Razumeli boste opise dogodkov, občutij in želja, pa tudi osebna pisma. Znašli se boste v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na potovanju po deželi, kjer se ta jezik govori. Sposobni se boste tudi nepripravljeni vključiti v pogovor v zvezi z splošnimi temami, temami, ki vas osebno zanimajo, ali takimi, ki se tičejo vsakdanjega življenja (npr. družine, hobijev, dela, potovanj in aktualnih dogodkov). Znali tvoriti preproste povedi iz besednih zvez, s katerimi lahko opišete svoje izkušnje in dogodke, sanje, želje in ambicije. Nakratko razložiti svoje poglede in načrte. Sposobni boste pripovedovati zgodbo ali obnoviti vsebino knjige oziroma filma in opisati svoje odzive. Pisati boste znali preprosta, a povezana besedila v zvezi s splošnimi temami ali temami s področja osebnega zanimanja. Pisati boste znali osebna pisma, v katerih morate opisati izkušnje in vtise.

B2

(720-800 ur): preskok na B2 je največji korak po lestvici in vam že daje prednost (Vantage)
Razumeli boste daljše govorjenje in predavanja in sposobni boste slediti celo bolj zapletenim pogovorom, pod pogojem, da je tema dovolj splošna. Razumeli boste večino televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah. Razumeli boste večino filmov v standardnem narečju. Sposobni boste brati članke in poročila, ki se ukvarjajo s trenutnimi problemi in v katerih pisci zastopajo določena stališča ali poglede. Razumeli boste sodobno literarno prozo. Sposobni se boste precej tekoče in spontano izražati, tako da se brez večjih težav sporazumevam z rojenimi govorci. Lahko se boste aktivno vključili v razprave o splošnih temah in argumentirano zagovarjali svoje stališče. Jasno in natančno boste znali opisati mnogo stvari s področij, ki vas zanimajo. Znali boste razložiti svoj pogled na določen problem in podati prednosti in pomankljivosti raznih možnosti. Pisati boste znali jasna, natančna besedila v zvezi s široko paleto problematik, ki se tičejo vašega področja zanimanja. Pisati boste znali eseje ali poročila, v katerih je treba podati kake informacije ali zagovarjati oziroma zavračati določena stališča. Znali boste pisati pisma, v katerih je treba poudariti pomen določenih dogodkov in izkušenj.

C1

(900-1.000 ur): postajate profesionalni uporabnik jezika (Effective Operational Proficiency)
Razumem daljše govorjenje, četudi ni natančno strukturirano in razmerja niso izražena jasno, temveč so samo nakazana. Brez posebnega napora razumem televizijske oddaje in filme. Razumem dolga, zapletena besedila z veliko podatki pa tudi literarna besedila.Všeč mi je slogovna različnost. Razumem specializirane članke in daljša tehnična navodila, četudi se ne nanašajo na moje področje. Sposoben sem se tekoče in naravno izražati, ne da bi pri tem preveč očitno iskal primerne izraze. Jezik znam uporabljati tako v družabne kot tudi v profesionalne namene in ga prilagajati glede na želeni učinek. Znam natančno oblikovati svoje misli in poglede ter svoj prispevek primerno prilagoditi prispevkom ostalih. Sposoben sem jasno in natančno opisati zapletene probleme, pri čemer je treba smiselno povezati manjše teme, razviti določene točke in napraviti primeren zaključek. Sposoben sem tvoriti jasna, slogovno dobra besedila, v katerih moram obširneje izraziti svoja stališča. V pismih, esejih ali poročilih znam natančno razložiti zapleteno problematiko, pri kateri mora biti jasno razvidno, katera dejstva se mi zdijo najpomembnejša. Oblikovati znam različne vrste besedilv prepričljivem in osebnem slogu, primernem za bralca, ki mu je tako besedilo namenjeno.

C2

(okoli 1.200 ur): dosegli ste najvišjo evropsko raven (Mastery) in se približali ravni naravnih govorcev
Nimam težav pri razumevanju kakršnegakoli jezika, govorjenega v živo ali posredovanega preko medijev, četudi je tempo govorjenja hiter. Potrebujem pa nekaj časa, da se navadim dialekta. Razumem dolga, zapletena besedila z veliko podatki pa tudi literarna besedila.Všeč mi je slogovna različnost. Razumem specializirane članke in daljša tehnična navodila, četudi se ne nanašajo na moje področje. Sposoben sem se tekoče in naravno izražati, ne da bi pri tem preveč očitno iskal primerne izraze. Jezik znam uporabljati tako v družabne kot tudi v profesionalne namene in ga prilagajati glede na želeni učinek. Znam natančno oblikovati svoje misli in poglede ter svoj prispevek primerno prilagoditi prispevkom ostalih. Sposoben sem jasno in tekoče podajati opise ali argumente. Govoru znam dati logično obliko, ki sprejemnika opozarja na pomembna mesta. Slog govorjenja znam prilagoditi situaciji. Tvoriti znam jasna, tekoča, slogovno primerna besedila. Znam pisati zahtevna pisma, poročila in članke, v katerih mora biti problematika prikazana tudi s pomočjo logične zgradbe, ki sprejemniku pomaga, da laže opazi in si zapomni pomembne točke. Znam pisati povzetke in kritike strokovnih in literarnih del.

Mednarodni izpiti

Ste željni znanja
tujih jezikov
ali potrebujete prevod?


POŠLJITE POVPRAŠEVANJE