Poslovna angleščina:
RAČUNOVODSTVO 1


Na treningu poslovne angleščine za program Računovodstvo 1 boste osvojili naslednja znanja:
  • Knjiženje računovodskih dokumentov
  • Osnovno besedišče (kontni načrti, temeljnice, glavna knjiga)
  • Elementi faktur
  • Izpis odprtih postavk in usklajevanja stanja; izterjava zaostalih plačil
  • TELEFONIRANJE
  • OSNOVNA POSLOVNA KORESPONDENCA


Ste željni znanja
tujih jezikov
ali potrebujete prevod?


POŠLJITE POVPRAŠEVANJE