Poslovna angleščina:
RAZPISI IN POGODBE


Na treningu poslovne angleščine za program Razpisi in pogodbe boste osvojili naslednja znanja:
  • Osnovno besedišče, uporabljeno v razpisih in pogodbah
  • Posebne slovnične strukture, ki določajo pomen teksta (uporaba naklonskih glagolov, manj znani izrazi)
  • Branje različnih pogodb z namenom razumevanja – različne interpretacije
  • Priprava posameznih členov in klavzul – jasen in čist jezik, nedvoumno sporočilo
  • Tečaj se lahko osredotoči na posamezen tip pogodbe ali pa je bolj splošno naravnan.


Ste željni znanja
tujih jezikov
ali potrebujete prevod?


POŠLJITE POVPRAŠEVANJE