Poslovna angleščina:
RAČUNOVODSTVO IN FINANCE


Na treningu poslovne angleščine za program Računovodstvo in finance boste osvojili naslednja znanja:
  • Priprava finančnih poročil
  • Besedišče finančnih izkazov (izkaz stanja, izkaz uspeha, izkaz finančnih tokov, izkaz gibanja lastniškega kapitala)
  • Davki (DDV, davek od dobička iz dejavnosti, itd.)
  • PISANJE POROČIL
  • POSAMEZNE TEME POSLOVNIH PREDSTAVITEV: opisovanje grafov, razlaganje rezultatov, vzroki in posledice


Ste željni znanja
tujih jezikov
ali potrebujete prevod?


POŠLJITE POVPRAŠEVANJE